xlsx

Hududlar kesimida iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 14.82 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 34.44 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 15.00 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Sanoatning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 102.18 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Sanoatning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 13.38 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
pdf

Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 41.61 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 15.13 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 15.65 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 17.54 KB
Yuklangan sana: 2024-04-17