xlsx

Hududlar kesimida iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 14.72 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 32.33 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 19.54 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
pdf

Sanoatning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 101.89 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Sanoatning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 13.32 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
pdf

Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 39.74 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 15.05 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 15.39 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 17.38 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20