xlsx

Hududlar kesimida iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 14.70 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 32.32 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 14.63 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Sanoatning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 101.90 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Sanoatning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 13.37 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 39.75 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 15.01 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 15.40 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 17.43 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16