Yalpi hududiy mahsulot

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 28.92 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.40 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 28.17 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 15.02 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 28.28 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.84 KB
Yuklangan sana: 2023-07-20
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

Hajmi: 16.99 KB
Yuklangan sana: 2023-07-21