Yalpi hududiy mahsulot

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 28.09 KB
Yuklangan sana: 2024-01-26
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 14.57 KB
Yuklangan sana: 2024-01-26
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 27.42 KB
Yuklangan sana: 2024-01-26
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.79 KB
Yuklangan sana: 2024-01-26
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 27.09 KB
Yuklangan sana: 2024-01-26
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 14.38 KB
Yuklangan sana: 2024-01-26
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

Hajmi: 13.91 KB
Yuklangan sana: 2024-01-26