Yalpi hududiy mahsulot

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 29.05 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.40 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 28.72 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 16.00 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 28.55 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 15.08 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

Hajmi: 15.20 KB
Yuklangan sana: 2024-07-15