Transport

Avtomobil transportida tashilgan yuklar hajmi

26/04/2024

pdf xlsx 
Avtomobil transportining yuk aylanmasi hajmi

26/04/2024

pdfxlsx 
Avtomobil transportida tashilgan yo‘lovchilar soni

26/04/2024

pdf xlsx
Avtomobil transportining yo‘lovchi aylanmasi

26/04/2024

pdf xlsx

Xizmat ko'rsatish

Hududlar bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmi

26/04/2024

pdf xlsx
Hududlar bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmining o`sish sur`ati (foizda)

26/04/2024

pdf xlsx
Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmi

26/04/2024

pdf xlsx 
Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmining o`sish sur`ati (foizda)

26/04/2024

pdf xlsx
Hududlar bo`yicha aholi jon boshiga to`g`ri keladigan xizmatlar hajmi (ming so`mda)

26/04/2024

pdf xlsx
Hududlar bo`yicha aholi jon boshiga to`g`ri keladigan xizmatlar hajmining o`sish sur`ati (foizda)

24/01/2024

pdf xlsx

Uy joy fondining asosiy ko‘rsatlichlari

Shahar va tumanlar kesimida  kvartira (uy)larning ichimlik suvi bilan ta’minlanganligi

24/01/2024

pdf xlsx
Shahar va tumanlar kesimida  uy-joy fondining umumiy maydoni

24/01/2024

pdf xlsx
Shahar va tumanlar kesimida kvartira (uy)lar soni

24/01/2024

pdf xlsx
Aholining uy-joy bilan ta’minlanish darajasi

24/01/2024

pdf xlsx