NAMANGAN VILOYATI RAQAMLARDA

(2024- yil yanvar-mart holatiga)

YALPI Hududiy MAHSULOT

108.3%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

SANOAT

109.8%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

QISHLOQ O`RMON VA BALIQ XO`JALIGI

104.4%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR

273.9%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

QURILISH ISHLARI

109.6%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

YUK AYLANMASI

104.0%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

YO'LOVCHI AYLANMASI

101.9%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

CHAKANA TOVAR AYLANMASI

109.9%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

XIZMATLAR

110.6%

2023- yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda

DOIMIY AHOLI SONI

3,079,900

2024- yil 1- aprel holatiga

So'nggi yangiliklar

* Kitob narxiga yetkazib berish xarajatlari kiritilgan
 

Statistik to'plamda sog'liqni saqlashning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini, aholining turmush darajasi, ekologik va ijtimoiy sharoitlari, demografik ko'rsatkichlar, mexnat sharoitlari va aholi salomatligi holati, nogironlik va yuqumli kasalliklar ko'rsatkichlari, sog'liqni saqlash muassasalarining tarmoqlari va faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar, soqliqni saqlash sohasidagi investitsiyalar, kadrlar tayyorlash va iste'mol bozori tovarlari hamda sog'liqni saqlash xizmatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

* Kitob narxiga yetkazib berish xarajatlari kiritilgan
 

Nashr qilish davri — oktabr.

To‘plamda kichik tadbirkorlik(biznes)ning rivojlanish dinamikasi, kichik tadbirkorlik(biznes)ning asosiy iqtisodiyot tarmoqlaridagi ulushi, kichik tadbirkorlik(biznes)da band bo‘lganlar soni to‘g‘risidagi statistik ma’lumotlar keltirilgan.

Shuningdek, mikrofima va kichik korxonalar soni, ularda ishlovchilar soni, ish haqi, ishlab chiqarilgan mahsulotlar (ximatlar) hajmi, sanoat ishlab chiqarish hajmi, asosiy kapitalga investitsiyalardan foydalanish, tovar aylanmasi, korxonalar faoliyatining moliyaviy natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan.

 

 

* Kitob narxiga yetkazib berish xarajatlari kiritilgan
 

Nashr qilish davri — noyabr.

Ushbu to‘plamda ayollar va erkaklarning teng imkoniyatli munasabatini ta’minlash muammolari ko‘rilgan. Bu muammo mamlakatning siyosiy  tuzilishi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidan qat’iy nazar dunyoning barcha mamlakatlarida aktual hisoblanadi.

To‘plam O‘zbekiston ayollari va erkaklarining ijtimoiy-iqtisodiy xolatini tavsiflovchi nashr hisoblanadi. Unda demografiya statistikasi, sog‘liqni saqlash, ta’lim, bandlik va ishsizlik, ijtimoiy himoya, huquqbuzarliklar va boshqa ko‘rsatkichlar gender jihatdan keltirilgan.