22/05/2023

2023- yilning yanvar-mart oylarida Namangan viloyatida ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 2 141,1 mlrd. so‘mn tashkil etgan.

Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmining hududlar kesimida taqsimlanishi (%)