22/05/2023

2023- yilning yanvar-mart oylarida 3,1 mingta nikoh qayd etilgan bo‘lib, har 1000 aholiga nikoh koeffitsiyenti 4,1 promilleni tashkil etgan hamda 2022- yilga nisbatan -0,9 promillega kamayganligi kuzatildi (2022- yilning yanvar-mart oylarida 5,0 promille bo‘lgan).