23/05/2023

Respublikamizda faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha o‘zaro taqqoslanganda, mas’ulyati cheklangan jamiyati va xususiy korxonalardan keyin - uchinchi o‘rinni oilaviy korxonalar egallagan bo‘lib, ular 2023-yil 1-may holatiga ko‘ra jami tadbirkorlik subyektlarining 11,2 foiz ulushini tashkil etdi. Ularning dinamikasi esa so‘nggi yillarning mos davriga quyidagicha:

2019- yilda – 19 841 ta

2020- yilda – 32 079 ta

2021- yilda – 47 138 ta

2022- yilda – 54 804 ta

2023- yilda – 47 813 ta

diagramma45