24/05/2023

Namangan viloyatida 2023- yil yanvar-mart oylarida avtomobil transportida yuk tashishning umumiy hajmida  kichik tadbirkorlikning ulushi 92,3 % ni tashkil etdi, jumladan:

2021-  yilning yanvar-martida    93,3 %

2022-  yilning yanvar-martida      92,5 %

kichik_tadbirkorlikning_yuk_tashishda_ulushi