24/05/2023

2023- yil yanvar-mart oylarida Namangan viloyatida jami 3,1 trln. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi. Ulardan 54,0 % i yangi qurilishlarga yo‘naltirilgan bo‘lsa, kengaytirish, rekonstruksiya, modernizatsiya qilish va texnik qayta qurollantirish bo‘yicha 31,1 % hamda boshqa xarajatlarga 14,9 % investitsiyalar yo‘naltirildi.