26/05/2023

2023- yil 1- chorakda YAHM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 64,5 %ni tashkil qilib, 2022- yil 1- chorakka nisbatan 0,2 punktga kamaygan. Kamayishining asosiy sababi, yirik tadbirkorlik subyektlarida qo‘shilgan qiymat hajmining oshishi bilan ifodalanadi.