Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar
Sanoat statistikasi
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1 108(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
19 419(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Fevral
Qurilish ishlari
5 632 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Fevral
Xizmatlar sohasi
3192 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
3173 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Fevral
Tashqi savdo
4016 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1575 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
4016 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1858 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Qishloq xo`jaligi statistikasi
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.