Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar
Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
2 419(кб)(Pdf)
Mart
Yalpi hududiy mahsulot
2 419(кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Avgust
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
874 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
874 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
874 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Iyun
Kichik tadbirkorlik
3 (Mб)(Pdf)
Mart
Kichik tadbirkorlik
3 (Mб)(Pdf)
2022- yil yakuni bo'yicha
Namangan viloyatida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati
1920 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Avgust
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Avgust
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Iyun
Ish haqi
1277 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1277 (кб)(Pdf)
Mart
Ish haqi
1277 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1277 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.