26/05/2023

Qayd etish kerakki, sanoat tarmog‘i iqtisodiy faoliyat turlari ichida yuqori salohiyatga ega bo‘lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Joriy yilning 1- may holatiga viloyatimizda 2019- yilga nisbatan faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari sonining o‘sish sur’ati 116,0 foizni tashkil etdi. So’nggi yillarda sanoat sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning o‘sish dinamikasi quyidagicha aks topdi:

  • 2019 yilda – 5 033 ta
  • 2020 yilda – 5 637 ta
  • 2021 yilda – 6 898 ta
  • 2022 yilda – 7 290 ta
  • 2023 yilda – 5 837 ta