26/05/2023

2023- yilning yanvar-aprel oyida Namangan viloyatning barcha hududlarida joylashgan dehqon bozorlarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini savdo aylanmasi hajmi 333,3 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Bunda asosiy ulushni 137,7 mlrd.so‘m hajm bilan yangi uzilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari savdosi egallagan.