30/05/2023

2023- yilning yanvar-aprel oylarida Namangan viloyatida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 1 232,8 mlrd. so'mni tashkil etgan.