30/05/2023

2023- yilning yanvar-aprel oylarida Namangan viloyatida bajarilgan qurilish ishlarida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 94,8 %ni tashkil etgan.