30/05/2023

2023- yilning yanvar-aprel oylarida Namangan viloyatining Polsha bilan tashqi savdo aylanmasi 15,3 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2021 yilning mos davriga nisbatan 10,7 mln. AQSh dollariga ko‘paygan. Tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 6,6 mln. AQSh dollarini, import hajmi esa 8,7 mln. AQSh dollarini tashkil etdgan.