01/06/2023

2023-yilning yanvar-aprel oylarida Namangan tumanida 125,5 mlrd. soʻmlik qurilish ishlari bajarildi

Hududda bajarilgan qurilish ishlari hajmida kichik korxona va mikrofirmalarning ulushi 89,3 mlrd. soʻmni hamda norasmiy sektorda bajarilgan qurilish ishlari ulushi 36,2 mlrd. soʻmni tashkil etdi.

xz-bx-6itbtxd2d1fkpt54vaznggsrgs