07/06/2023

2023-yil 1-iyun holatiga qurilish sohasida ro‘yxatdan o‘tgan korxonalarning soni 51 277 ta bo‘lib, ularning o‘sish sur’ati 2022- yilning mos davriga nisbatan 108,1 foizni tashkil etdi. So‘nggi yillarning mos davrida ushbu sohada ro‘yxatdan o‘tgan korxonalarning dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 33 249 ta

2020-yilda – 40 598 ta

2021-yilda – 45 680 ta

2022-yilda – 47 428 ta

2023-yilda – 51 277 ta

photo1653627465