07/06/2023

2023-yilning yanvar-mart oyida Namangan viloyatida axborot va aloqa faoliyat turi bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqi 5 702,2 ming so'mi tashkil etib, o'sish surati 2022- yilning mos davriga nisbatan 158,4 % ga yetdi.