07/06/2023

O‘zbekiston Respublikasida 2023-yil yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 37219,5 milliard so‘mni yoki 2022- yilning yanvar- martiga nisbatan o‘sish sur’ati 119,6 % ini tashkil qildi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi tegishli davrda:

2021-  yilning yanvar-martida   20335,3 mlrd. so‘m

2022-  yilning yanvar-martida    24586,1 mlrd. so‘m

3af98539c7c6f98b629eaf46943bc761