07/06/2023

2023- yilning yanvar-mart oylarida Chortoq tumanida 255 ta nikoh qayd etilgan bo‘lib, har 1000 aholiga nikoh koeffitsiyenti 4,9 promilleni tashkil etgan.