07/06/2023

2023- yil yanvar-mart oylarida viloyat bo‘yicha doimiy yashash maqsadida ko‘chib kelganlar jami soni 558 kishini tashkil etib, har 1000 aholiga ko‘chib kelish koeffitsiyenti 0,8 promilleni tashkil etgan. 

ko‘chib kelganlarning 112 tasi Namangan shahri hissasiga to'g'ri keladi.