07/06/2023

2023- yilning yanvar- mart oylarida Namangan viloyatida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan tirik vaznda 29,0 ming tonna go‘sht ishlab chiqarildi. Uychi tumanida esa 3 162 tonnani tashkil etib, 2022- yilning yanvar-martga nisbatan 13,4 % ga ko‘paygan.