31/07/2023

 2023- yil yanvar-iyun oylarida To‘raqo‘rg‘on tumanida 1 trln. 830,4 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, o‘sish sur’ati 2022- yilning mos davriga nisbatan 102,5 %ni tashkil etgan. Shuningdek, sanoat ishlab chiqarish tarkibida iste’mol mahsulotlarining ulushi 417,9 mlrd. so‘mni, shundan 33,2 mlrd. so‘mini oziq ovqat hamda 384,7 mlrd. so‘mini nooziq ovqat mahsuotlari tashkil etgan.