31/07/2023

2023-yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko‘ra, sanoat tarmog‘i qo‘shilgan qiymatida 5,6 % ga o‘sish kuzatilgan. Ushbu tarmoqdagi ijobiy dinamika, asosan elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash tarmog‘ining qo‘shilgan qiymati 9,9 % ga, ishlab chiqaradigan (qayta ishlash) sanoatning 6,3 % ga, suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish tarmog‘ining 3,6 % ga, tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash 0,2 % ga o‘sishi hisobiga ta’minlandi.

sns_ichii_040222aaaa___