18/09/2023

2023- yil yanvar-iyun oylarida viloyat bo‘yicha doimiy yashash maqsadida ko‘chib kelganlar jami soni 1191 kishini tashkil etib, shundan eng ko‘p aholi Namangan shahriga 429 ta ko‘chib kelganligi qayd etilgan. 

Ko‘chib ketganlar soni esa 476 ta.