18/09/2023

2023-yilning yanvar-iyul oyida, Yangiqo‘rg‘on tumanida jami 203,0 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2022- yilning yanvar-iyul oylariga nisbatan 113,7 % ni tashkil etdi. Shundan, 185,2 mlrd. so‘mi yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirishishlariga sariflangan.