19/09/2023

2023-yilning yanvar-iyul oylari yakuniga koʻra, koʻrsatilgan bozor xizmatlari tarkibida eng katta ulushni savdo xizmatlari 23,7 % tashkil etdi. Shu bilan birga, yuqori koʻrsatkichlar moliyaviy xizmatlar (23,3 %), transport xizmatlari (23,0 %), aloqa va axborotlashtirish (6,8 %), shuningdek, taʼlim sohasidagi xizmatlar (4,2 %) hissasiga toʻgʻri kelmoqda.

ekekpepkepk4ep