19/09/2023

2023-yilning yanvar-iyul oylari yakunlariga ko‘ra, Namangan viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 1 trln. 670,5 mlrd so‘mni tashkil etgan. Oziq ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o‘sish sur'ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 104,4 %ni tashkil etgan.

Jami sanoat ishlab chiqarish hajmida oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi esa 15,0 %ga yetgan.