20/09/2023

2023-yilning yanvar-iyun oylarida Namangan viloyatida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan tirik vaznda 72,9 ming tonna go‘sht ishlab chiqarildi. Namangan shahrida esa 15700 tonnani tashkil etib, viloyat bo‘yicha yetishtirilgan go‘sht mahsulotlari umumiy hajmining 21,5 %iga to'g'ri kelmoqda.