19/09/2023

Kosonsoy tumanida 2023- yilning yanvar-iyul oyida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 500,4 mlrd. so‘mga yetdi. O‘sish surʼati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 109,4 %ni tashkil etgan. Viloyatdagi ulushu 5,1 %ga to'g'ri kelmoqda.