27/09/2023

2023-yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko‘ra, Namangan viloyati bo‘yicha qurilishda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi 1 399,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2022-yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 3,0 % ga o‘sdi. Kuzatilayotgan davrda YAHM tarkibida mazkur tarmoqning ulushi 7,1 % ni tashkil etdi.

buffer_9780387a