27/09/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Namangan viloyatida jami 4,5 trln. soʻmlik qurilish ishlari bajarildi.

Hududda amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari ulushi 7,2 %ni, kichik korxona va mikrofirmalarni ulushi 61,5 % hamda norasmiy sektorlarda bajarilgan qurilish ishlar ulushi 31,3 %ni tashkil etdi.

63edbdb4f137a