27/09/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan xususiy korxonalar soni 103 963 tani tashkil etdi.

So‘nggi besh yilning mos davrlarida ularning dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 88 281 ta

2020-yilda – 95 895 ta

2021-yilda – 102 356 ta

2022-yilda – 99 599 ta

2023-yilda – 103 963 ta

19092023-11