28/09/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Kosonsoy tumanida 715,1 mlrd so‘mlik  sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib,  2022-yilning mos davriga nisbatan 267,4 mlrd. so‘mga ko‘paygan. Sanoat mahsulotlarining 56,3 mlrd. so‘mi uy xo‘jaliklarida ishlab chiqarilgan.