04/10/2023

2023-yilning yanvar-iyun oylarida respublikamizda iqtisodiy faoliyat turlari boʻyicha eng koʻp kichik korxona va mikrofirmalar soni: savdo sohasida 17 668 ta, sanoatda 7 905 ta, qishloq, oʻrmon va baliqchilik xoʻjaligida 5 532 ta, yashash va ovqatlanish boʻyicha xizmatlarda 3 005 ta hamda qurilishda 2 524 tani tashkil etdi.

fgjhfjhfhjhjghjghjh