04/10/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Davlatobod tumanida jami 449,9 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2022 yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 100,1 % ni tashkil etdi. Shundan, 326,9 mlrd. so‘mi yangi qurilish, rekonstruksiya, kengaytirish va texnik qayta qurollantirish ishlariga sariflangan.