04/10/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Chortoq tumanida ta’lim sohasida 14,0 mlrd. so‘mlik xizmatlar ko‘rsatilgan bo‘lib, uning o‘sish sur’ati 2022-yilning mos davriga nisbatan 111,3 %ni tashkil etgan. Viloyatdagi ulushi 2,4 foizga to‘g‘ri kelmoqda.