04/10/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Namangan tumanida 689,8 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2022-yilning mos davriga nisbatan 121,2 mlrd. so‘mga ko‘paygan. Sanoat mahsulotlarining 45,9 mlrd. so‘mi uy xo‘jaliklarida ishlab chiqarilgan.