05/10/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida sartaroshxona va go‘zallik salonlari tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 4 504,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 2022-yil yanvar-avgustiga nisbatan o‘sish sur’ati 105,5 % darajasida qayd etildi.

2023-yilning yanvar-avgust oylarida sartaroshxona va go‘zallik salonlari xizmatlarining eng katta hajmi Toshkent shahrida 813,8 mlrd. so‘m darajasida qayd etilgan.

6k62l2l32323l