05/10/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida Uchqo‘rg‘on tumani uy xo‘jaliklarida 41,9 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2022-yilning mos davriga nisbatan 9,9 mlrd. so‘mga ko‘paygan. Viloyatdagi ulushi 8,1 %ga to‘g‘ri kelmoqda.