05/10/2023

2023-yil 1-sentabr holatiga ko‘ra, yashash va ovqatlanish sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar soni 1262 tani tashkil etib, 2019-yilning mos davriga nisbatan 174 taga ko‘paygan. Tahlillarga ko‘ra, viloyatimizda 75 ta korxona yashash faoliyati bilan, 1187 ta korxonalar oziq-ovqat va ichimliklar yetkazish bilan faliyat yuritmoqda.