05/10/2023

2023-yilning yanvar-avgust oylarida viloyatimiz importi tarkibida sanoat mahsulotlari tovarlari hajmi 273,1 mln. AQSH dollarini tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 23,4 % ga ko‘paydi hamda importning umumiy hajmidagi ulushi 24,7 % ga yetdi.