17/11/2023

2023-yilning yanvar-sentabr oylarida Namangan tumanida 5224 ta tirik tug'ilish holatlari qayd etilgan bo‘lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 93 ta ko'paygan.