17/11/2023

2023-yilning yanvar-sentabr oylarida Namangan shahrida jami 757 ta nikohdan ajralish holatlari qayd etilgan bo‘lib, har 1000 aholiga nikohdan ajralishlar koeffitsiyenti 1,5 promilleni tashkil etgan hamda 2022- yilga nisbatan 69 taga kamaygan.