20/11/2023

2023- yilning 1- noyabr holatiga jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 27 978 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qilib, shundan xususiy korxonalar soni 4 091 tani tashkil qildi.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha eng ko‘pi esa xususiy korxonalar quyidagicha:

  • savdo sohasida – 1 539 ta
  • sanoat sohasida – 761 ta
  • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 512 ta
  • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 291 ta
  • qurilish sohasida – 235 ta