29/11/2023

2023-yilning yanvar-oktabr oylarida Namangan viloyatida jami qurilish ishlari hajmi tarkibida norasmiy sektorda bajarilgan qurilish ishlari hajmi 1 trln. 961,4  mlrd. so‘mni tashkil etdi. Qurilish ishlari 2022-yilga nisbatan 104,4 % ni tashkil etib, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 32,8 % ni tashkil etdi.

Axborot xizmati