29/11/2023

2023- yilning yanvar-oktabr oyida MDH mamlakatlariga 341,3 mln. AQSH dollari qiymatidagi tovar va xizmatlar eksport qilinib, jami eksportning 76,3 % ini tashkil etdi.