01/12/2023

Respublikamizda 2023-yilning yanvar-oktabr oylarida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish sohasida 4 963 ta yangi korxona va tashkilotlar tashkil etilib, so‘nggi besh yilning mos davrlarida ularning dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 6 064 ta

2020-yilda – 4 451 ta

2021-yilda – 5 575 ta

2022-yilda – 4 951 ta

2023-yilda – 4 963 ta

ere418g1erg1